MATRIKULARI UKO EGITEA

 Zer dakar matrikulari uko egiteak?

- Ez dauka eraginik deialdi-kopuruan.

- Klasera joaten jarraitzeko eta azterketak egiteko eskubidea galduko da.

- Matrikularen zenbatekoa ez da itzuliko.

- Lehentasuna ez da galduko hurrengo ikasturteko matrikulan, baldin eta justifikazio‑agiriak aurkezten badira, Epeak eta Arrazoiak puntuan adierazitakoaren arabera.

 

Epeak eta arrazoiak

a) Urriaren 15etik matrikula egin den urteko abenduko azken eskola-egunera arte, ikasle orok uko egin ahalko dio matrikulari, horretarako eskabidea aurkeztuta. Justifikatutako arrazoirik gabe egiten badu, hurrengo ikasturterako matrikularen lehentasuna galduko du.

b) Egun horretatik aurrera eta apirilaren 30era arte, gaixotasun larriren bat, istripu garrantzitsuren bat edo bat-bateko beste edozein kausa larriren bat gertatuz gero bakarrik onartuko da uko egitea, behar bezala justifikatuta.

c) Maiatzaren 1etik aurrera, uko egitea onartu ahal izango da soilik behar bezala justifikatutako istripu edo gaixotasun larriren bat izan bada eta, horren ondorioz, ezinezkoa bada azken ebaluazio-probak egitea.

Nola eskatzen da?

Posta elektronikoz eska daiteke (014182admin@hezkuntza.net), eskabidea eta NANa bi aldeetatik erantsita.

 

Zenbat urte ditut maila bakoitza gainditzeko?

 

A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
2 urte 2 urte 2 urte 2 urte 2 urte 2 urte
4 urte guztira* 6 urte guztira* 3 urte guztira*

*Urte-muga, salbuespenezkp deoañdoa/graziakoa kontuan hartuta.