MATRIKULARI UKO EGITEA

 Zer dakar matrikulari uko egiteak?

- Ez dauka eraginik deialdi-kopuruan.

- Klasera joaten jarraitzeko eta azterketak egiteko eskubidea galduko da.

- Matrikularen zenbatekoa ez da itzuliko.

- Lehentasuna ez da galduko hurrengo ikasturteko matrikulan, baldin eta justifikazio‑agiriak aurkezten badira, Epeak eta Arrazoiak puntuan adierazitakoaren arabera.

 

Epeak eta arrazoiak

- Urriaren 15etik matrikula egin den urteko abenduko azken eskola-egunera arte, ikasle orok uko egin ahalko dio matrikulari, horretarako eskabidea aurkeztuta. Justifikatutako arrazoirik gabe egiten badu, hurrengo ikasturterako matrikularen lehentasuna galduko du.

- Egun horretatik aurrera eta apirilaren 30era arte, gaixotasun larriren bat, istripu garrantzitsuren bat edo bat-bateko beste edozein kausa larriren bat gertatuz gero bakarrik onartuko da uko egitea, behar bezala justifikatuta.

- Maiatzaren 1etik aurrera, uko egitea onartu ahal izango da soilik behar bezala justifikatutako istripu edo gaixotasun larriren bat izan bada eta, horren ondorioz, ezinezkoa bada azken ebaluazio-probak egitea.

Nola eskatzen da?

Posta elektronikoz eska daiteke (014182admin@hezkuntza.net), eskabidea eta NANa bi aldeetatik erantsita.

 

Zenbat urte ditut maila bakoitza gainditzeko?

 

A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
2 urte 2 urte 2 urte 2 urte 2 urte 2 urte
4 urte guztira* 6 urte guztira* 3 urte guztira*

*Urte-muga, salbuespenezkp deoañdoa/graziakoa kontuan hartuta.