Normativa general

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):

 

• 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa (EHAA, 1993-02-25)

• 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona (EHAA, 2008-12-16)

• 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa (BOE, 2006-05-4)

• 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duena (BOE, 14-07-2006)

• 1/2019 Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, Araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzako B1 eta B2 tarteko mailak eta C1 eta C2 maila aurreratuak ofizialki egiaztatzeko probei aplikatzen zaizkien oinarrizko ebaluazio-irizpide komunak ezartzen dituena (BOE: 2019-01-12)

80/2019 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena.

• Agindua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak prestatzen dituen Hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzeko dena (EHAA, 2013-07-31)

 

• Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialeko Antolaketa eta Jarduera Araudia.

Bizikidetza plana.

• Ikastetxearen curriculum proiektua (ICP)

• Ikastetxearen hezkuntza proiektua (IHP-PEC)

Kontingentzia plana COVID-19 prebenitzeko eta kontrolatzeko.