Materialak

Hizkuntzaka daude sailkatuta eta hizkuntza bakoitzaren barruan atalka.

 

  • ERREFERENTZI TESTUAK: gramatikak eta bi hizkuntzatako edo hizkuntza bateko hiztegiak.

  • IDATZIAREN ULERMENERAKO MATERIALA: berariazko jarduerak, argitalpenak eta mailakatutako irakurgaiak audio eta guzti, aldizkariak...

  • ENTZUMENA LANTZEKO MATERIALA: bideoak, audioak, audio-liburuak, entzutekoaren ulermena lantzeko jarduerak eta DVD filmak.

  • IDATZIA LANTZEKO MATERIALA: gramatika eta hiztegi jarduerak mailaka egokituta.

  • AHOZKOA ETA AHOSKERA LANTZEKO MATERIALA: ahoskera eta fonetika lantzeko berariazko jarduerak.

  • AZTERKETAK ETA TESTAK.

  • INFORMATIKA MATERIALA:  Interneterako sarbidea kontsultak eta praktikak egiteko, CD-ROM euskarrian erabiltzeko materiala ...