Lekualdaketa

Lekualdaketa-motak

*MATRIKULAREN LEKUALDAKETA: (indarrean dagoen ikasturtean jada matrikula ofiziala eginda duen ikaslea)

Matrikularen lekualdaketa azaroaren 10etik martxoko azkenengo klase-egunera arte eskatu ahal izango da. Halere, ikaslea eskola berrira joan ahal izateko, bertan lekua izatea ezinbesteko baldintza izango da, eta ikaslearen ardura izango da jakitea eskola horretan lekurik dagoen ala ez.

 Bilboko HEOra lekualdatzea

A) Beste autonomia-erkidego batetik badator: ikasleak matrikula lekualdatzeko eskabidea bete behar du; gainera, haren erresguardoa eta jatorrizko HEOko lekualdaketa eskabidearen ziurtagiria erantsi behar ditu. Eskatutako ordutegian emango da plaza,, edo, bestela, plaza dagoen beste edozein ordutegian. Ikasgunean erregistratu beharko da esleitu zaion taldea ikusteko. DERRIGORREZKOA izango da esleitutako talde berriko irakaskeari egiaztagiria aurkeztea (bulegoko zigilua, Ikasgunea...) eskolara joan ahal izateko.

B) EAEko beste HEO batetik badator: matrikula lekualdatzeko eskabidea bete behar du, ikaslearekin harremanetan jarriko gara eskatutako ordutegian plaza dagoen unean. Ikasleak 48 orduko epe barruan jatorrizko HEOko bajaren egiaztagiria aurkeztu beharko du. DERRIGORREZKOA izango da esleitutako talde berriko irakaskeari egiaztagiria aurkeztea (bulegoko zigilua, Ikasgunea...) eskolara joan ahal izateko.

 

Bilbotik beste HEO batera lekualdatzea:

A) EAEtik barne: Ikasleak baja jaso beharko du Bilboko HEOn,  baja emateko eskabide-orria betez eta 014182admin@hezkuntza.net posta elktronikoaren bidaliz, bertan NANa alde bietatik erantsi beharko du. Aurrekoaz gain, Ikasgunean egiaztatu behar du eskatutako HEO berrian agertzen den.

B) EAEtik kanpo: Idazkaritza Onlinen eskuragarri dagoen formularioaren bidez eskatu ahal izango da. Ikasleen ardura da informazioa jasotzea ea beste HEOn plazarik dagoen.

 

*ESPEDIENTEA EAEtik kanpo LEKUALDATZEA: (ikasleak ez du egin matrikula ofizialik indarrean dagoen ikasturtean)

Urte guztian eskatu ahal izango da (ikaslea jasotzen duen eskolaren baldintzapean) Idazkaritza Onlinen. EAE barruan ez da beharrezkoa espedientearen lekualdatzea.