Informazio laburpena 2021/22

Nor matrikulatu DAITEKE?

Matrikula Librean, 2022an 16 urte beteta dituen edozein pertsona matrikula daiteke, ofizial modura hizkuntza berean matrikulatuta ez badago. Adingabeentzat, legezko tutoreak egin behar du erregistroa Ikasgunean. Eskaera egitean, nor matrikulatu nahi duen aukeratu ahal izango du.

 

Zertan matrikulatu naiteke?

Edozein hizkuntzatan, Euskerazko C1 mailan izan ezik. Pertsona bakoitza hizkuntza berean matrikulatu ahal izango da, eskola bakar batean eta deitutako mailetako bakar batean.
Hizkuntza batean baino gehiagotan matrikulatu nahi izanez gero, eskaera bat egingo da hizkuntza bakoitzeko.

NOIZ?

Urtarrilaren 24tik, 10: 00etatik otsailaren 11ra, 13:00ak arte.


Non?

Honen bidez:
https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Sartzeko, lehenik eta behin identifikatzaile baliodun batekin erregistratu behar dut. Identifikatzaile hori hauetariko bat izan daiteke:

- NAN Nortasun Agiri Nazionala, edo
- AIZ, Atzerritarren Identifikazio Zenbakia, edo
- DIE, Hezkuntzako Identifikazio Dokumentua (ikaslearen zenbakia)

Eta posta elektroniko baliodun batekin eta pasahitzarekin sartu ahalko naiz plataformara.
Orain arte pasaportearekin edo NAN eta AIZ ez den beste edozein nortasun-agirirekin matrikulatu banaiz, nahitaez erregistratu beharko naiz Ikasgunean DIE (ikasle-zenbakia) zenbakiarekin. DIE ez badaukat, eskolan eskatu beharko dut.
Matrikula aplikaziorako sarbidea Ikasgunearen bitartez egingo da. Ikasgunean sartzeko, helbide elektronikoa eta plataforman erregistratzeko zehaztu dudan pasahitza erabiliko ditut.


Baina, ez dakit zein maila dudan, zer egin behar dut?

Ez dakidanez zein mailatan matrikulatu behar dudan, komeni zait auto kokapeneko probak egitea. Eskolaren webgunean edo hemen aurki ditzaket.

Egin eta zuzendu ondoren, lortutako puntuazioaren arabera, proban bertan maila baxuagoko edo altuagoko beste  proga bat egiteko aholkua emango didate, edo bestela,  aholkatuko zait zein mailatan egin behar dudan matrikula.


Dokumenturen bat aurkeztu behar dut?

Otsailaren 11ra arte, 13:00ak arte, Ikasguneako nire online eskabideari dokumentazioa erantsi ahal izango diot, baldin eta:

- Familia ugaria banaiz EAEtik kanpo, edo Euskal Autonomia Erkidegoak emandako familia ugariaren titulu ofiziala badut ere, eta familia ugariaren kasuistika alegatu arren, aplikazioak adierazten badit dokumentazioa aurkeztu behar dudala. Familia-liburuak ez du egiaztatzen familia ugaria denik.

- Terrorismoaren biktima banaiz.

- Hezkuntza premia bereziak baditut, eta matrikula eskaeran argudiatu badut azterketetarako egokitzapenen bat behar dudala.

Nolanahi ere, onartuen eta baztertuen behin-behineko egoera kontsultatu behar dut, ez dela dokumenturik aurkeztu behar egiaztatzeko. Dokumentazioa aurkeztu behar badut, Ikasgunearen bidez egin ahal dut otsailaren 17tik 21era arte


Eta noiz ordaindu behar dut?

36,18 € ordaindu behar ditut urtarrilaren 24tik otsailaren 11ra, 13:00ak arte, helbide honetan sartuta: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Ordainketa egiteko bi modu ditut:
- On-line: kreditu-txartel batekin edo banka elektronikoaren sistemaren bidez.
- Off-line: ordainketa-gutuna inprimatuko dut, eta finantza-erakunde batera edo kutxazain automatiko batera joango naiz.


Nola dakit onartua izan naizen?

Otsailaren 17an, 10etatik aurre onartutakoen eta ez onartutakoen behin-behineko egoera kontsultatuz: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Eta otsailaren 23an, onartuen eta ez onartuen behin betiko egoera kontsultatu beharko dut.

 

Arazoak ditut eskaera interneten bidez egiteko

Eskabidea modu telematikoan (Internet bidez) betetzeko edo prezio publikoa ordaintzeko gorabeherarik edo zailtasunak dituztenek hizkuntza-eskola ofizialera jo beharko dute, lagundu diezaieten edo izapide horiek modu telematikoan egiteko baliabide materialak utz diezazkieten. Zein eskolatan matrikulatu nahi duten, eskola horrexetara joan beharko dute, jendearentzako arreta-ordutegian eta eskabideak aurkezteko eta prezio publikoa ordaintzeko epean.

Norbaitek sistema telematikoak eragindako edozein arazorengatik baztertuta geratu delako erreklamazioa egin nahi izanez gero, Eskolak emandako ziurtagiriarekin batera aurkeztu beharko du erreklamazioa. Ziurtagiri hori eskuratzeko, matrkula egiteko epearen barruan jo beharko du Eskolara, aipaturiko arazoak konpontzekotan. Horrelako arazorik gerta ez dadin, biziki gomendatzen da izapide telematikoak epearen azken egunerako ez uztea.

 

MatrikulatuTAKO maila aldatu nahi dut

Dagokidan hizkuntza-eskola ofizialean eskaera bat aurkeztu behar dut. Eskaera hori, onartuen eta baztertuen behin-behineko egoerari erreklamazioak aurkezteko emango den epearen barruan egingo dut. Epea bukatuta, ez da maila-aldaketarik onartuko. 

 


Oharra: 2021/2022 matrikula libreari buruzko informazio guztia 2013ko uztailaren 3ko onarpen aginduan (2013-07-22ko EHAA) eta 2022eko urtarrilaren 10eko Ebazpenean aurki daiteke (HEMEN argitaratua).