Baliokidetasunak eta kredituak

Euskara

Azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera, era honetara finkatu dira euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak, eta honela egokituko zaizkio Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Batuari (HEEMB).

 

 

Oharra: Hizkuntza Eskola Ofizialetan egindako euskera ikasketak koadroan jasotako titulu eta ziurtagiriekin daude baliokidetuta, baina ez alderantziz (4. artikulua).

 

Beste hizkuntzak

Otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuaren bidez aurreko planaren eta gaur egungoaren arteko baliokidetasunak ezartzen dira.

 

AURREKO PLANA GAUR EGUNGO PLANA
 1. maila    A1
 2. maila   A2- Oinarrizko maila                         
 3. maila-Oinarrizko zikloa  B1- Tarteko maila                     
 5. maila-Gaitasuna-Goi zikloa                       B2- Maila aurreratua