Baliokidetasunak

Euskara

• 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta irakasleen Hizkuntza eskakizunen baliokidetasunak ezarri, eguneratu eta berresten dituena. (EHAA, 1998-10-23)

297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena (EHAA, 2010-11-15)

47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila Hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA, 2012-04-16)

28/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den Dekretua (EHAA, 2019-03-04)

187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin pare­katzeko dekretua aldatzen duena (EHAA, 2017-07-20)

 

 

Beste hizkuntzak

73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza- gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena (EHAA, 2012-05-29)

117/2015 Dekretua, ekainaren 30ekoa, hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasuna ezartzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetarako (EHAA, 2015-07-08)

 

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO
1. maila A1
2. maila A2 - Oinarrizko maila
3. maila-Oinarrizko zikloa edo 4.maila B1 - Tarteko maila
5. maila-Gaitasuna-Goi zikola B2 - Maila aurreratua